Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn đối với khí chất và tình trạng sức khoẻ của mỗi người

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Một quan niệm ngây ngô và nguy hại thường được y sĩ khuyến khích và đa số quần chúng chấp nhận là một khi không ăn uống được người ta phải uống thuốc bổ hay thuốc tiêu thực hay thuốc để kích thích sự thèm ăn.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn đối với khí chất và tình trạng sức khoẻ của mỗi người”

Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn trong các bệnh cấp tính

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Người ta thường lầm lạc mà so sánh cơ thể con người cũng giống như cái máy, hễ hết nhiên liệu thì máy ngừng nên cứ nghĩ rằng bất kể lành hay đau, con người ta phải luôn luôn ăn uống mới sống được. Nhịn ăn trong những bệnh cấp tính không phải là sự thử thách mà ăn vào mới chính là sự thử thách với hiểm nguy.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn trong các bệnh cấp tính”