Tuyệt thực đi về đâu – Sự thay đổi những cơ năng căn bản của cơ thể trong thời kỳ nhịn ăn

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

“Không có gì để trả lại sinh lực cho một bộ máy tiêu hoá kiệt quệ, không có gì trả lại sự thoải mái cho bộ thần kinh căng thẳng, cho bộ ruột mệt mỏi, không có gì có thể đem lại sinh khí cho một quả tim hay một hệ thống nội hạch suy kém vì quá lao lực nếu đó không phải là phép nhịn ăn là liệu pháp tĩnh dưỡng vô song cho thân xác.”

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Sự thay đổi những cơ năng căn bản của cơ thể trong thời kỳ nhịn ăn”