Tuyệt thực đi về đâu – Chấm dứt thời kỳ nhịn ăn

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Nếu nhịn ăn một thời gian rồi sau đó lại ăn uống bừa bãi để rồi lại nhịn ăn lần khác thì chẳng khác nào thuyền lủng, nhà dột mà không lo sửa chữa, vá, trám lại để cho nước tuôn vào rồi thỉnh thoảng mới tát bớt nước ra cho nên sau thời gian nhịn ăn tốt hơn cả và hợp lý hơn cả là nên ăn uống cho đúng quân bình Âm Dương theo phương pháp OHSAWA để bảo tồn vĩnh viễn sức khoẻ về thể chất cũng như tinh thần.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Chấm dứt thời kỳ nhịn ăn”