Tuyệt thực đi về đâu – Phép nhịn ăn trong các bệnh kinh niên và các chứng nghiện chất độc

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Các bệnh kinh niên thường gây ra do một cơ quan nào đó hoạt động bất điều, vì bị đầu độc, vì bạo lực, vì bị kích thích quá độ thì còn có phương thuốc nào thần diệu bằng phương pháp nhịn ăn là phương pháp của nghỉ ngơi, của tẩy độc, của bài tiết hữu hiệu hơn cả trong việc bồi bổ, hồi phục và cải tạo sinh lực con người.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Phép nhịn ăn trong các bệnh kinh niên và các chứng nghiện chất độc”

Tuyệt thực đi về đâu – Sự cải thiện tinh thần và giác quan trong lúc nhịn ăn

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Mọi năng lực tinh thần con người đều được cải thiện trong thời gian nhịn ăn. Khả năng suy luận phát triển, trí nhớ tăng thêm, sự chú ý và hội ý được kích thích, các yếu tố tinh thần như trực giác, cảm tình, tình thương, v.v… đều tăng gia.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Sự cải thiện tinh thần và giác quan trong lúc nhịn ăn”