Tuyệt thực đi về đâu – Kết luận về phương pháp OHSAWA

“Nền tảng của phép ăn OHSAWA đúng là nền tảng của sự dinh dưỡng truyền thống của nhiều dân tộc nông dân cường tráng ở Âu châu cũng như ở Đông phương và Cực Đông.”

Sau hết, nên luôn luôn để ý rằng những khảo cứu của vấn đề dinh dưỡng gồm một phần lớn những điều chưa biết và kẻ nào khôn ngoan hơn cả trong lĩnh vực này là biết trông cậy vào những quân bình thực phẩm cổ truyền đã tỏ ra có khả năng tạo ra được những nòi giống cường tráng.

Nền tảng của phép ăn OHSAWA đúng là nền tảng của sự dinh dưỡng truyền thống của nhiều dân tộc nông dân cường tráng ở Âu châu cũng như ở Đông phương và Cực Đông. Những sự quân bình đó đều bị đảo lộn khắp Tây phương và hầu hết.

Những yếu tố có thể thay đổi của phép dinh dưỡng này tuỳ theo khí chất hay là bệnh tình, trước hết là lượng nước và trọng lượng muối rồi sau đó tỷ lệ tương đối giữa lượng cốc loại, rau cỏ và tất nhiên cũng tuỳ từng lúc đối với cùng một người bệnh đó mà thay đổi tỷ lệ của các yếu tố nói trên.

(BÁC SĨ PIERRE PARODI)

(Hết phần Kết luận)

Tag trong bài viết:

Xin lưu ý: Một số thuật ngữ trong sách này, nhất là danh từ, có thể ít được sử dụng hoặc không còn được sử dụng ngày nay. Chúng tôi chú thích bằng thuật ngữ tương đương trong dấu ngoặc đơn và in nghiêng. Ví dụ: trụ sinh (kháng sinh).

Vui lòng dẫn nguồn nhinanchuabenh.com khi sử dụng thông tin từ trang này. Xin cảm ơn!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *