Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu

The Fasting Cure by Upton Sinclair

Tôi tin rằng chủ đề nhịn ăn có một tầm quan trọng đặc biệt lớn. Tôi tuyên bố sự thật trong cuốn sách này về chính bản thân tôi và tôi có trích dẫn nhiều bức thư của những người tiên phong và những người vượt qua tranh luận. Tôi nghĩ rằng các phương pháp chữa trị mà họ ghi lại là hoàn toàn không có tiền lệ.

Đọc tiếp “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu”