Tuyệt thực đi về đâu – Những biến cải hóa học và tổ chức nơi cơ thể trong lúc nhịn ăn

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Trong lúc nhịn ăn, cơ thể phải mất một số chất liệu nhưng không phải là loại nào cũng mất một lượng ngang nhau. Một chất cần thiết cho cơ thể bao nhiêu lại càng chậm tiêu hao bấy nhiêu.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Những biến cải hóa học và tổ chức nơi cơ thể trong lúc nhịn ăn”