Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)

Sách "Chữa bệnh bằng Nhịn ăn" - The Fasting Cure của Upton Sinclair

Sách “The Fasting Cure”, tạm dịch tiếng Việt “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” của tác giả Upton Sinclair – xuất bản tại Mỹ và Anh vào năm 1911. Tác giả là một nhà báo đã thực hành Nhịn ăn để chữa bệnh sau đó ông ghi nhận, nghiên cứu và viết thành sách những kinh nghiệm của mình. Xin vui lòng download bản tiếng Anh hoặc đọc online bản dịch tiếng Việt theo mục lục sau đây.

Đọc tiếp “Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)”