Tuyệt thực đi về đâu – Ảnh hưởng của sự nhịn ăn trong việc nảy nở và cải tạo chung cho cơ thể

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

“Độc tố được bài tiết, cơ thể thanh lọc, khí huyết non trẻ lại, cơ quan đổi mới, giác quan cải thiện, sự tiêu hoá và đồng hoá được tăng gia, các tế bào, các mô trở lại điều kiện của tuổi trẻ, các thứ thừa thãi, bệnh hoạn, hư hỏng trong người được loại trừ rồi thay thế là sự chuẩn bị cho một sinh lực mới.”

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Ảnh hưởng của sự nhịn ăn trong việc nảy nở và cải tạo chung cho cơ thể”