Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn với vấn đề tình dục và sản dục

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Nhịn ăn còn giúp con người đủ tự chủ để kiểm soát vấn đề tình dục của mình, giúp cơ thể chữa lành những quái trạng bất thường của tình dục chứ không phải là phương thức khổ hạnh tuyệt dục như người ta lầm tưởng.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn với vấn đề tình dục và sản dục”