Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)

Sách "Chữa bệnh bằng Nhịn ăn" - The Fasting Cure của Upton Sinclair

Sách “The Fasting Cure”, tạm dịch tiếng Việt “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” của tác giả Upton Sinclair – xuất bản tại Mỹ và Anh vào năm 1911. Tác giả là một nhà báo đã thực hành Nhịn ăn để chữa bệnh sau đó ông ghi nhận, nghiên cứu và viết thành sách những kinh nghiệm của mình. Xin vui lòng download bản tiếng Anh hoặc đọc online bản dịch tiếng Việt theo mục lục sau đây.

Đọc tiếp “Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)”

Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu

The Fasting Cure by Upton Sinclair

Tôi tin rằng chủ đề nhịn ăn có một tầm quan trọng đặc biệt lớn. Tôi tuyên bố sự thật trong cuốn sách này về chính bản thân tôi và tôi có trích dẫn nhiều bức thư của những người tiên phong và những người vượt qua tranh luận. Tôi nghĩ rằng các phương pháp chữa trị mà họ ghi lại là hoàn toàn không có tiền lệ.

Đọc tiếp “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu”