Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn trong các bệnh cấp tính

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Người ta thường lầm lạc mà so sánh cơ thể con người cũng giống như cái máy, hễ hết nhiên liệu thì máy ngừng nên cứ nghĩ rằng bất kể lành hay đau, con người ta phải luôn luôn ăn uống mới sống được. Nhịn ăn trong những bệnh cấp tính không phải là sự thử thách mà ăn vào mới chính là sự thử thách với hiểm nguy.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn trong các bệnh cấp tính”