Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn đối với khí chất và tình trạng sức khoẻ của mỗi người

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Một quan niệm ngây ngô và nguy hại thường được y sĩ khuyến khích và đa số quần chúng chấp nhận là một khi không ăn uống được người ta phải uống thuốc bổ hay thuốc tiêu thực hay thuốc để kích thích sự thèm ăn.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Nhịn ăn đối với khí chất và tình trạng sức khoẻ của mỗi người”