Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)

Sách "Chữa bệnh bằng Nhịn ăn" - The Fasting Cure của Upton Sinclair

Sách “The Fasting Cure”, tạm dịch tiếng Việt “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” của tác giả Upton Sinclair – xuất bản tại Mỹ và Anh vào năm 1911. Tác giả là một nhà báo đã thực hành Nhịn ăn để chữa bệnh sau đó ông ghi nhận, nghiên cứu và viết thành sách những kinh nghiệm của mình. Xin vui lòng download bản tiếng Anh hoặc đọc online bản dịch tiếng Việt theo mục lục sau đây.

Đọc tiếp “Sách “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn” – The Fasting Cure – Tác giả Upton Sinclair (download và mục lục)”

Sách “Tuyệt Thực Đi Về Đâu” tác giả Thái Khắc Lễ (download và mục lục đọc online)

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Sách “Tuyệt thực đi về đâu” do Thái Khắc Lễ biên soạn – xuất bản vào những năm 1960 là một công trình khảo cứu công phu và vô cùng giá trị của một tác giả Việt Nam về phương pháp Nhịn ăn chữa bệnh và Thực dưỡng Ohsawa. Xin vui lòng download hoặc đọc sách online theo mục lục dưới đây:

Đọc tiếp “Sách “Tuyệt Thực Đi Về Đâu” tác giả Thái Khắc Lễ (download và mục lục đọc online)”

Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu

The Fasting Cure by Upton Sinclair

Tôi tin rằng chủ đề nhịn ăn có một tầm quan trọng đặc biệt lớn. Tôi tuyên bố sự thật trong cuốn sách này về chính bản thân tôi và tôi có trích dẫn nhiều bức thư của những người tiên phong và những người vượt qua tranh luận. Tôi nghĩ rằng các phương pháp chữa trị mà họ ghi lại là hoàn toàn không có tiền lệ.

Đọc tiếp “Chữa bệnh bằng Nhịn ăn – Lời nói đầu”

Tuyệt thực đi về đâu – Những phản ứng có thể xảy ra lúc mới bắt đầu áp dụng phương pháp OHSAWA

Sách "Tuyệt thực đi về đâu" tác giả Thái Khắc Lễ

Vì sự thiếu thốn đột ngột các chất kích thích hàng ngày, người ăn uống theo phương pháp OHSAWA cũng bị những biến chứng gần giống như lúc người ta mới nhịn ăn.

Đọc tiếp “Tuyệt thực đi về đâu – Những phản ứng có thể xảy ra lúc mới bắt đầu áp dụng phương pháp OHSAWA”